Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne kierowane są do dzieci i młodzieży, które zmagają się z różnymi trudnymi emocjami, nieśmiałości czy poczuciem niskiej wartości, braku akceptacji itd. Zajęcia prowadzone w formie zabawy, gier, dialogu uczą komunikowania emocji,  oceniać własnego zachowania (przyczyn, skutków), praca nad sobą, odpowiedzialność, pomagają odreagować napięcie emocjonalne.