Badania Psychologiczne

1. Kierowców ( kat. C, D, E, pojazdów uprzywilejowanych,
skierowanych po spożyciu alkoholu, wypadkach, po
przekroczeniu 24 pkt karnych)
150 zł
2. Kierujących pojazdami służbowymi kat. B (z ciemnią)


Badanie w ciemni (wrażliwość na olśnienie, widzenie zmierzchowe)
150 zł


80 zł
3. Operatorów (wózków widłowych, suwnic,
żurawi, koparek, koparko- ładowarek, podestów
ruchomych, na stanowiskach wymagających pełnej
sprawności psychofizycznej)

Dodatkowe stanowisko pracy
100 zł
50 zł

Pomoc psychologiczna

1. Porada psychologiczna150 zł. /50 min
2. Konsultacja150 zł. /50 min
3. Pierwsza konsultacja z rodzicami180 zł. /80 min
4. Sesja psychoterapeutyczna150 zł. /50 min
5. Zajęcia terapii psychologicznej z dzieckiem
(cykl spotkań- cena ustalana indywidualnie w zależności od ilości zajęć)
150 zł./50 min
6.Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne120 zł./50 min