Badania Psychologiczne

1. Kierowców ( kat. C, D, E, pojazdów uprzywilejowanych,
skierowanych po spożyciu alkoholu, wypadkach, po
przekroczeniu 24 pkt karnych)
150 zł
2. Kierujących pojazdami służbowymi kat. B100 zł
3. Operatorów (wózków widłowych, suwnic,
żurawii,koparek, koparko- ładowarek, podestów
ruchomych, na stanowiskach wymagających pełnej
sprawności psychofizycznej)
90 zł

Pomoc psychologiczna

1. Porada psychologiczna120 zł. /50 min
2. Konsultacja120 zł. /50 min
3. Pierwsza konsultacja z rodzicami150 zł. /80 min
4. Sesja psychoterapeutyczna120 zł. /50 min
5. Zajęcia terapii psychologicznej z dzieckiem
(cykl spotkań- cena ustalana indywidualnie w zależności od ilości zajęć)
110 zł./50 min
6.Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne80 zł./50 min