Terapia psychologiczna dzieci koncentruje się na rozwijaniu szeregu umiejętności potrzebnych w grupie społecznej. Jest to cykl zajęć prowadzonych przez psychologa, podczas których podejmuje on adekwatną dla wieku dziecka pracę mającą na celu wspieranie jego rozwoju i kształtowanie umiejętności w zakresie:

  • nawiązywania relacji z rówieśnikami,
  • radzenia sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami,
  • rozumienia własnych potrzeb i radzenia sobie z frustracją.

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW!

Zanim dziecko zostanie zakwalifikowane na zajęcia terapii psychologicznej odbywają się konsultacje z rodzicami, podczas których psycholog zbiera wywiad rozwojowy oraz dotyczący zgłaszanego problemu. Na pierwsze spotkanie zapraszamy samych rodziców.
Prosimy o zabranie ze sobą ewentualnej dokumentacji dziecka tj.: opinia psychologiczna, opinie lub orzeczenia z poradni psychologiczno- pedagogicznej, opinie o funkcjonowaniu dziecka w szkole, diagnozy psychiatryczne, wypisy ze szpitala itp.
W terapii dziecka bardzo istotna jest współpraca z rodzicami. Cykl zajęć kończy się rozmową z rodzicami i ustaleniem działań, które będą miały na celu podtrzymanie efektów terapii i dalsze wspieranie rozwoju dziecka.