Porada psychologiczna to zazwyczaj jednorazowe spotkanie z psychologiem dla osób, które doświadczają różnego rodzaju trudności emocjonalnych bądź dyskomfortu psychicznego.
Jest to rozmowa z psychologiem mająca na celu uzyskanie doraźnej pomocy, zidentyfikowanie przyczyn trudności, z jaką dana osoba przychodzi, poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania problemu oraz uzyskanie wsparcia.

Konsultacja to zazwyczaj więcej niż jedno spotkanie z psychologiem. Są to rozmowy z psychologiem mające na celu diagnozę przeżywanych trudności, uzyskanie wstępnych wskazówek dotyczących ewentualnych rozwiązań czy formy terapii.