W pracowni psychologicznej PsychoTech prowadzone są usługi w dwóch obszarach: psychologii transportu oraz pomocy psychologicznej. Dysponujemy:

  • gabinetem terapii i do badań testowych,
  • gabinetem psychologa i do badań indywidualnych,
  • pokojem socjalnym z kącikiem dla rodziców,
  • zestawem aparatów psychologicznych, ciemnią i testami do badań w zakresie psychologii transportu.

Wykonujemy badania psychologiczne dla kierowców, operatorów. Prowadzimy psychoterapię dorosłych i młodzieży oraz terapię psychologiczną dzieci. Udzielamy porad i konsultacji. W pokoju socjalnym rodzic w oczekiwaniu na dziecko odbywające zajęcia z psychologiem może poczęstować się herbatą, kawą, zapoznać z literaturą poruszającą zagadnienia z zakresu psychologii, porad dotyczących wychowania, rozwoju i wspierania dzieci.


O mnie

mgr Magdalena Paszkowska – psycholog i nauczyciel dyplomowany posiadająca wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w placówkach służby zdrowia oraz oświatowych. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim kierunek Psychologia, studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim kierunek Psychologia transportu, Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego i I rok Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, a także liczne szkolenia tj.: kwalifikacyjny kurs pedagogiczny, trening asertywności, setting w pudełku, debriefing, terapia dzieci ze spektrum autyzmu, pomoc psychologiczna rodzinie i wiele innych. Obecnie odbywa 4- letnie szkolenie w szkole Psychoterapii Behawioralno- Poznawczej. Pracuje jako psycholog w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz w Przychodni Medycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- Behawioralnej.