• kierowców kategorii prawa jazdy C, D, E;
 • kierowców zawodowych i kandydatów na kierowców;
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy;
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne;
 • osób skierowanych przez lekarza;
 • osób skierowanych przez Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Policję (np. za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub środka działającego podobnie do alkoholu, po przekroczeniu 24 punktów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego);
 • kierujących pojazdami służbowymi kategorii B.

Ważne informacje dla badanych

Na badanie należy zabrać:

 • dowód tożsamości – dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem;
 • prawo jazdy;
 • okulary lub soczewki- jeśli są używane;
 • skierowanie na badanie – jeśli zostało wydane.

UWAGA!

Na badanie należy przyjść wypoczętym, zdrowym, a w dniu poprzedzającym badanie nie wolno
spożywać alkoholu, leków lub innych środków psychoaktywnych.
Badań nie przeprowadza się jeżeli:

 • osoba badana informuje o złym stanie zdrowia lub samopoczuciu;
 • osoba badana znajduje się pod wpływem alkoholu.