Wykonujemy badania zarówno w służbie medycyny pracy jak i psychologii transportu. Dwie główne grupy badanych to:

– osoby wykonujące prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej tj.: operatorzy maszyn, suwnic, wózków widłowych, żurawi… (więcej w zakładce);

– kierowcy zawodowi, a także kierujący pojazdami, którzy przekroczyli 24 pkt karne lub prowadzili po spożyciu alkoholu czy innych środków odurzających…(więcej w zakładce).

Badanie składa się z trzech części: analizy sprawności psychofizycznej, oceny zdolności poznawczych oraz analizy osobowości i dojrzałości jednostki. Przeprowadzany jest wywiad. W przypadku kierowców samochodów służbowych kat. B dodatkowym badaniem jest ciemnia (widzenie zmierzchowe, wrażliwość na olśnienie).